El sistema de climatització de Les Cabanyes

  • 2 mesos ago
  • 1

La promoció de 22 cases adossades de Les Cabanyes és eficient energèticament gràcies a la instal·lació de climatització amb sistema d'aerotermia per bomba de calor aire-aigua, que genera aigua calenta per calefacció per terra radiant i aire per refrigeració, i amb dipòsit independent d'aigua calenta sanitària.

El seu funcionament és molt senzill. Es basa a aprofitar l'energia que s'obté de l'aire exterior, per transferir-la al sistema de calefacció de l'habitatge. 

En primer lloc, la bomba de calor retira la calor de l'aire exterior, inclús amb temperatures baixes, utilitzant un ventilador per aspirar l'aire i transferir la calor al sistema.

A continuació, el refrigerant dins de la bomba de calor es comprimeix, fent augmentar la temperatura. Aquesta calor serveix per escalfar l'aigua que circula a través del sistema de calefacció.

Seguidament, l'aigua calenta produïda s'expandeix a través d'un sistema de canonades i radiadors per escalfar l'interior de l'habitatge.

I per finalitzar, als mesos en què les temperatures són més càlides, el procés s'inverteix i la bomba de calor pot extreure calor de l'interior de l'habitatge, per posteriorment transferir-lo a l'exterior, proporcionant refrigeració. 

La calefacció amb terra radiant usa canonades instal·lades sota del terra, per repartir calor de manera uniforme. El seu funcionament és mitjançant el pas de l'aigua calenta a través de les canonades, fent escalfar el terra, a més d'emetre calor cap a dalt. Això provoca que l'ambient s'escalfi de manera més uniforme.

Perquè això es porti a terme, primer s'han d'instal·lar canonades sota del terra.

Una vegada realitzada la instal·lació d'aquestes canonades, un sistema de calefacció calenta l'aigua que després es bombeja a través d'aquestes.

Finalment, l'aigua calenta circula a través de les canonades, transferint la seva calor a terra, que emet calor cap a dalt i calenta d'ambient de l'habitatge.

Com podeu veure, aquesta promoció compta amb un mètode de climatització eficient i sostenible. Informat de tots els detalls de la promoció, trucant al 930 26 83 32 o visitant la nostra pàgina web.

Fem realitat el teu habitatge! 

Join The Discussion

Comparar llistats

Comparar